Bildfärgväljare

Online bildfärgväljare för att välja färger från bilder. Extrahera färgkoder till RGB, HEX, HSV, CMYK, HSL, LAB, Hwb, Ncol-värden.

Välj en bild
Flush Mahogany
HEX : C92421
RGB : 201, 36, 33
R 201
G 36
B 33
HSV : 1, 84, 79
H 1
S 84
V 79
HSL : 1, 72, 46
H 1
S 72
L 46
CMYK : 0, 82, 84, 21
C 0
M 82
Y 84
K 21
HWB : 1, 13, 21
H 1
W 13
B 21
NCOL : R2, 13, 21
N R2
W 13
B 21
LAB : 44, 62, 44
L 44
A 62
B 44